h

Invitație

 

Societatea românească contemporană, ca de altfel și alte tipuri de societăți, precum cea franceză, engleză, americană, niponă etc., este confruntată cu o serie de probleme și trebuie să răspundă unei multitudini de provocări provenite, practic, din toate zonele societății fie că este vorba de perimetrul economic, de cel financiar-bancar, de cel sanitar, agricol, educațional, artistic și, în mod evident, pentru toate trebuie să posede seturi de modalități de intervenție pentru a face societatea funcțională, eficientă și adaptabilă altor schimbări care survin de la o etapă sau alta.

Pentru majoritatea provocărilor existente la nivelul societății românești comunitatea academică trebuie să fie pregătită să răspundă prin multitudinea de specializări care pot pregăti și forma specialiști pentru toate zonele economiei românești, începând cu perimetrul economic și terminând cu cel artistic și religios, efort considerabil în structura căruia un aport important îl aduc și Facultățile de Psihologie și Științele Educației care formează specialiști în domenii cu un rol important în dezvoltarea societății contemporane.

Modalitățile prin care structurile academice ale Universității Ovidius își îndeplinesc misiunea sunt multiple, dar cu siguranță printre cele mai pregnante sunt manifestările științifice concretizate în dezbateri, conferințe, workshopuri la care participă specialiști români, dar și străini, aducându-și astfel o contribuție notabilă la dezvoltarea științei românești contemporane.

În seria acestor manifestări științifice se înscrie și Conferința Internațională ”Omul o perpetuă provocare”, organizată de Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Cea de-a treia ediție va fi organizată, anul acesta, în perioada 10-12 iunie, la Constanța și, în premieră, în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea Transilvania din Brașov, ca semn al recunoașterii importanței colaborării interuniversitare în spațiul cercetării academice.

Îi invităm, cu drag, pe toți cei ce doresc să se exprime și să prezinte comunicări în domeniile de mare interes ale psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale!

Prof.univ.dr. Virgil Frunză

Decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației,

GAZDA EDIȚIEI 2016