l

Instrucțiuni pentru autori

Template pentru rezumat RO

Template pentru rezumat EN

Template pentru lucrare

Template – lucrare in extenso

Instrucțiuni redactare poster

 Fiecare autor/coautor poate participa cu maxim 2 lucrări 

Rezumatele realizate dupa modelul din template se trimit pe adresa de e-mail a conferintei.

 

Publicarea lucrărilor

  •  un volum cu rezumatele lucrărilor, workshopurilor, conferințelor plenare (RO și EN)
  • lucrările selectate ca fiind cele mai bune vor fi publicate in Buletinul Universității Transilvania (prof. Pavalache, responsabil,  membru în Comitetul de recenzori)
  • Buletinul Universității Transilvania este indexat în două baze de date internaționale: EBSCO și CEEOL și este parte din platforma SCIPIO